Wallacea, a linguistic area

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)99-151
TijdschriftArchipel
Volume90
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit