Wanneer voelt de verhoging van de AOW-leeftijd als diefstal?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De AOW-leeftijd is de afgelopen jaren versneld verhoogd en die verhoging heeft gezorgd voor de nodig ophef. Oudere werknemers die dicht tegen hun pensioen aanzitten voelen zich danig bedrogen. NIDI-onderzoekers De Beer, Van Dalen en Henkens nemen deze boosheid serieus en ontrafelen de krachten die daarachter schuil kunnen gaan. Zij laten zien dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd danig uit de pas loopt met de toename van de levensverwachting van generaties. Deze verhoging mag op macroniveau als een dubbel dividend worden gezien, op microniveau voelt de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd als een 'overval' voor de generaties die deze versnelling treft.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 27 feb. 2017

Citeer dit