War and Economy: Rediscovering the Eighteenth-Century Military Entrepreneur

Pepijn Brandon, M. 't Hart, Rafael Torres-Sánchez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
381 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'War and Economy: Rediscovering the Eighteenth-Century Military Entrepreneur'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Business & Economics