War and emotions at the outbreak: The Dutch cases of 1914 and 1940 as example of how emotions shaped expectations and behavior

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 25 sep. 2014

Citeer dit