War- and famine-related excess mortality among civilians in the Netherlands, 1944–1945

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'War- and famine-related excess mortality among civilians in the Netherlands, 1944–1945'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences