War in Parliament: What a Digital Approach Can Add to the Study of Parliamentary History

Hinke Piersma, Ismee Tames, Lars Buitinck, Johan Van Doornik, Maarten Marx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

266 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftDigital Humanities Quarterly
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit