War in the history of economic thought. Economists and the question of war and Economists and war. A heterodox perspective

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftThe European Journal of the History of Economic Thought
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan 2020

Citeer dit