War-related excess mortality in The Netherlands, 1944–45: New estimates of famine- and non-famine-related deaths from national death records

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

112 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'War-related excess mortality in The Netherlands, 1944–45: New estimates of famine- and non-famine-related deaths from national death records'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities