War, taxes and finance in the long eighteenth century

Pepijn Brandon, M. 't Hart, Rafael Torres-Sánchez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-18
TijdschriftFinancial History Review
Volume25
Nummer van het tijdschriftSI 1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit