War, taxes and finance in the long eighteenth century

Pepijn Brandon (Gastredacteur), M. 't Hart (Gastredacteur), Rafael Torres-Sánchez (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftFinancial History Review
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - apr. 2018

Citeer dit