Ware woorden, ware rijmen. Jacob van Maerlants Rijmbijbel en de Nederlandse taal.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)270-272
Aantal pagina's3
TijdschriftOnze Taal
Volume77
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit