Warfare and Coin Circulation: Two Lacs of Bharatpur and Bindrabund Rupees and 15 Bags of Copper Pyce, Captured at Dig on Christmas' Eve 1804.

Jan Lucassen, J. Lingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftNumismatic Digest
Volume36-37
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit