Warmer climates boost cyanobacterial dominance in shallow lakes

S. Kosten, V.L.M Huszar, E. Bécares, L.S. Costa, E. Van Donk, L-A. Hansson, E. Jeppesen, C. Kruk, G. Lacerot, N. Mazzeo, L. De Meester, B. Moss, M. Lürling, T. Nõges, S. Romo, M. Scheffer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Warmer climates boost cyanobacterial dominance in shallow lakes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds