Warming accelerates termination of a phytoplankton spring bloom by fungal parasites

Thijs Frenken, M. Velthuis, Lisette de Senerpont Domis, Susanne Stephan, Ralf Cornelis Aben, S. Kosten, E. van Donk, D.B. Van de Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 09 feb. 2016

Citeer dit