Warming accelerates termination of a phytoplankton spring bloom by fungal parasites

Thijs Frenken, M. Velthuis, Lisette De Senerpont Domis, Susanne Stephan, Ralf Cornelis Aben, S. Kosten, E. van Donk, D.B. Van de Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Warming accelerates termination of a phytoplankton spring bloom by fungal parasites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds