Warming accelerates termination of a phytoplankton spring bloom by fungal parasites

Thijs Frenken, M. Velthuis, Lisette De Senerpont Domis, Susanne Stephan, Ralf Cornelis Aben, S. Kosten, E. van Donk, D.B. Van de Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

58 Citaten (Scopus)
17 Downloads (Pure)
Filter
Poster

Zoekresultaten