Warming advances top-down control and reduces producer biomass in a freshwater plankton community

Mandy Velthuis (Co-auteur), Lisette N. de Senerpont Domis, Thijs Frenken, Susanne Stephan, Garabet Kazanjian, Ralf Aben, Sabine Hilt, Sarian Kosten, Ellen van Donk, Dedmer B. Van de Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

209 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Warming advances top-down control and reduces producer biomass in a freshwater plankton community'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology