Warming Affects Growth Rates and Microcystin Production in Tropical Bloom-Forming Microcystis Strains

Bui Trung, Thanh-Son Dao, Truong-Giang Vo, M. Lurling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

151 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftToxins
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit