Warming and CO2 effects under oligotrophication on temperate phytoplankton communities

Marco J. Cabrerizo (Co-auteur), M. Inmaculada Álvarez-Manzaneda, Elizabeth León-Palmero, Gerardo Guerrero-Jiménez, Lisette N. de Senerpont Domis, Sven Teurlincx, Juan M. González-Olalla

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)

Zoekresultaten