Warming and CO2 effects under oligotrophication on temperate phytoplankton communities

Marco J. Cabrerizo (Co-auteur), M. Inmaculada Álvarez-Manzaneda, Elizabeth León-Palmero, Gerardo Guerrero-Jiménez, Lisette N. de Senerpont Domis, Sven Teurlincx, Juan M. González-Olalla

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Warming and CO2 effects under oligotrophication on temperate phytoplankton communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds