Was Adam zwart? Nederlandse bijdragen aan de aap-debatten in de achttiende en negentiende eeuw

Angelie Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-26
Aantal pagina's15
TijdschriftTheoretische Geschiedenis
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit