Was China's éénkind-beleid nodig? (column)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume32
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit