Was It Really “Growth with Equity” under Soeharto? A Theil Analysis of Indonesian Income Inequality, 1961-2002

D. Marks, E.H.P. Frankema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)48-80
TijdschriftEconomics and Finance in Indonesia
Volume57
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit