Was There a ‘Great Labour Unrest’ in the Netherlands?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)84-109
Aantal pagina's25
TijdschriftWorkers of the World
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit