Was There a Religious Revival in Soviet Ukraine under the Nazi Regime?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)536–567
Aantal pagina's32
TijdschriftSlavonic and East European Review
Volume78
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit