WASP-ASSOCIATED FACTORS ACT IN INTERSPECIES COMPETITION DURING MULTIPARASITISM

P. M. Magdaraog, T. Tanaka, J. A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'WASP-ASSOCIATED FACTORS ACT IN INTERSPECIES COMPETITION DURING MULTIPARASITISM'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds