Wat betekent die naam? Botanisch Latijn toegankelijk gemaakt.

E. Van Donk, M. Peters, P.V. Deumer, A.B. Pullen, D.J. Smeenk, J. Theunissen, P. v.d. Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftSucculenta
StatusGepubliceerd - 1983
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit