Wat betsjut Aldfrysk thes knapa ield

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)113-121
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume66
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit