Wat is de formule voor het woord 'struik'? Amsterdams eredoctoraat voor Barbara Partee, grondlegger van de formele semantiek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)28-29
TijdschriftOnze Taal
StatusGepubliceerd - 02 jan. 2018

Citeer dit