Wat is de invloed van dialect op schoolprestaties?

L. Cornips, Elma Blom, Jos Feron, Trudie Schils

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

260 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)30-33
TijdschriftBeter Begeleiden
StatusGepubliceerd - 01 mei 2020

Citeer dit