‘Wat is Recht?’. De receptie van Oudfries recht in de Groninger Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. Een editie met vertaling

H.D. Meijering, J.A. Nijdam

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Filter
Conferentie

Zoekresultaten