Wat moet de volkskunde met cultuur en kunst? Een rechtstreekse reactie er rakelings langs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)100-101
TijdschriftcULTUUR
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit