Wat was een mensenleven waard? Over weergeld en compensatie, in het bijzonder in middeleeuws Friesland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

332 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)195-205
Aantal pagina's21
TijdschriftMadoc: tijdschrift over de Middeleeuwen
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit