Wat we nog niet weten over het werkwoord (2): Krijgen als lijdende vorm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNeder-L
StatusGepubliceerd - 28 dec. 2014

Citeer dit