Wat ziet u nu eigenlijk? Visuele stoornissen en nabootsingen ervan voor normaal zienden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2540-2550
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume147
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit