Water- and air-distributed conidia exhibit differences in sterol content and cytoplasmic microviscosity

M.R. van Leeuwen, T. van Doorn, E.A. Golovina, J. Stark, J. Dijksterhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)366-369
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume67
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit