Water het dak op: experimenteel groendak vol minipolders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)9-10
TijdschriftDak & Gevel Groen
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit