Water-level fluctuations affect macrophyte richness in floodplain lakes

G.J. Van Geest, H. Wolters, F.C.J.M. Roozen, H. Coops, R. Roijackers, A.D. Buijse, M. Scheffer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Water-level fluctuations affect macrophyte richness in floodplain lakes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology