Water-, pH- and temperature relations of germination for the extreme xerophiles Xeromyces bisporus (FRR 0025), Aspergillus penicillioides (JH06THJ) and Eurotium halophilicum (FRR 2471)

Andrew Stevenson, Philip G Hamill, Jan Dijksterhuis, John E Hallsworth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Water-, pH- and temperature relations of germination for the extreme xerophiles Xeromyces bisporus (FRR 0025), Aspergillus penicillioides (JH06THJ) and Eurotium halophilicum (FRR 2471)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds