Water voor duizend wezen: Het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam, 1666-1790.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)91-107
TijdschriftStadsgeschiedenis
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit