Waterborne Exophiala species causing disease in cold-blooded animals

G.S. de Hoog, V.A. Vicente, H. Badali, M.J. Najafzadeh, M.J. Harrak, S. Seyedmousavi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)46-72
  TijdschriftPersoonia
  Volume47
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit