Waterkwaliteitsverbeteringen door hydrologische manipulatie in de Oude venen, Friesland

H. De Haan, U.G. Hosper

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)376-381
  TijdschriftH2O
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift14
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit