Waterschappen als de oudste democratische instellingen van Nederland: Het ontstaan van een mythe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

570 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)87-98
Aantal pagina's12
TijdschriftTijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit