Watershed zone degeneration, a clinical syndrome?

P.J.M. Bos, P.T.V.M. de Jong, E.L. Greve

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

264 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-259
TijdschriftDocumenta Ophthalmologica Proceedings Series
Volume9
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit