Watervogels en de Oosterscheldewerken. (Waterbirds and coastal engineering works in the Oosterschelde

H. Schekkerman, P.L. Meininger, P. Meire

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)147-152
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume93
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit