Watervogelsterfte in het Deltagebied, ZW-Nederland, gedurende de drie koude winters van 1985, 1986 en 1987. (Mortality of waterbirds in the Delta area, SW-Netherlands during three cold winters of 1985, 1986 and 1987. (Dutch with English summary)

P.L. Meininger, A.M. Blommert, E.C.L. Marteijn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)89-102
  TijdschriftLimosa
  Volume64
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit