Wave attenuation at a salt marsh margin: A case study of an exposed coast on the Yangtze estuary

S.L. Yang, B.W. Shi, T.J. Bouma, T. Ysebaert, X.X. Luo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  111 Citaten (Scopus)
  326 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Wave attenuation at a salt marsh margin: A case study of an exposed coast on the Yangtze estuary'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences