Wax and wane of eelgrass Zostera marina and water column silicon levels

P.M.J. Herman, M.A. Hemminga, P.H. Nienhuis, J.M. Verschuure, E.G.J. Wessel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  322 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Long-term observations in an enclosed estuarine branch in The Netherlands showed a remarkably strong correlation between water column levels of dissolved silicon (DSi) and standing stock of eelgrass Zostera marina. Si levels in the leaves of Z. marina varied between 0.02 and 0.66% of tissue dry weight; they were lower in the declining population than in other populations in neighbouring areas. We hypothesize that decreased concentrations of DSi, which may coincide with eutrophication of coastal waters, may be a factor in the worldwide decline of estuarine eelgrass populations whose significance has so far been ignored. [KEYWORDS: seagrass; eutrophication; silicate; coastal; estuaries; nutrients Dutch wadden sea; mesocosm experiments; noltii hornem; eutrophication; bay; netherlands; disease; decline; balance; plants]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)303-307
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume144
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1996

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Wax and wane of eelgrass Zostera marina and water column silicon levels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit