'Ways to Come, Ways to Leave: Gender, Mobility and Il/Legality among Ethiopian Domestic Workers in Yemen'

M. de Regt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)237-260
Aantal pagina's23
TijdschriftGender and Society
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit