We were fucking bold! We were fucking audacious!: An Interview with Paul Willis and Peter Geschiere

Francio Guadeloupe, S. Bracke , R. J. Davidson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-13
TijdschriftEthnography
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit